Англійська мова в дитсадку

2016-11-16

/Files/images/english_2mova_1.jpg

У наш час знання англійської мови — вже не примха чи хобі, а необхідність. І закла­дати підґрунтя майбутнього володіння мовою слід якомога раніше, використовуючи здібності дошкільнят до вивчення мов. Тим паче, що в сучасних соціально-економіч­них умовах дедалі більшого значення набуває саме досконале знання іноземної мови. Вивченню мов відводиться дедалі більше програмного часу в дитячих садках. Легке опанування іноземної мови дошкільнятами криється в особливостях психічного роз­витку дітей, насамперед, в особливостях їх розумової діяльності. Дитина-дошкільник особливо добре сприймає фонетику та інтонацію будь-якого мовлення.

Вивчення іноземної мови не лише розвиває ін­дивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й ство­рює передумови для вивчення нею в майбутньому інших мов, спрощує їй життя в багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до. носіїв іншої культури та мови.

/Files/images/playlearnandgrow.jpg

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Ось і у нашому дошкільному навчальному закладі протягом 4 років діє гурток англійської мови під керівництвом Летків Л.О./Files/images/20161115_155036.jpg

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заннятя з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь.

/Files/images/20161115_155019.jpg/Files/images/20161115_155112.jpg

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей, їхнє бажання вiдвiдувати заняття.

Кiлькiсть переглядiв: 182

Коментарi