МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ• Сформовані базові якості особистості.
• Фізичне, психічне, морально-духовне здоров'я.
• Компетентність у сферах життєдіяльності.
• Збалансованість прагнення до самореалізації, саморозвитку і самозбереження.
• Сформованість цілісного бачення світу.
• Володіння елементарними формами само­регуляції поведінки і діяльності.
• Розвиненість почуттєвої сфери.
• Елементарні форми логічного мислення.
• Оптимістичне ставлення до життя.
• Віра у власні можливості.
• Володіння раціональними способами само­організації.
• Розвиток уяви як передумови креативності.
• Здатність здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності.
• Загально-навчальні вміння і навички:
• організаційні;
• загальнопізнавальні;
• загальномовленнєві;
• контрольно-оцінні
Кiлькiсть переглядiв: 74

Коментарi